Trudniej zachować dystans…

Trudniej zachować dystans do wydarzeń, w których samemu bierze się udział.