Trzeba się zdobyć…

Trzeba się zdobyć na odwagę, żeby uwierzyć.