Trzeba umieć milczeć…

Trzeba umieć milczeć o tym samym, a nie tylko o tym samym mówić.