Tylko zmysły mogą…

Tylko zmysły mogą uleczyć duszę, tak samo jak tylko dusza może uleczyć zmysły.