W niespodziankach najpiękniejsze…

W niespodziankach najpiękniejsze jest to, że dopiero się zdarzą.