Wielkie rzeczy to…

Wielkie rzeczy to czasem drobiazgi, które zostały zauważone.