Wszystko jest trudne…

Wszystko jest trudne, zanim stanie się łatwe.