Za krótką chwilę…

Za krótką chwilę pełnego szczęścia płaci się przewlekłym bólem.