Za późno było…

Za późno było się cofać ­ świat istnieje tylko dzięki temu, że zawsze za późno się cofać.