Zachowaj tylko

Zachowaj tylko te wspomnienia, które dają ci radość.