Żaden dobry uczynek…

Żaden dobry uczynek nie uchodzi bezkarnie.