Ze wszystkich rzeczy…

Ze wszystkich rzeczy wiecznych, miłość trwa najkrócej.