Życie nie stanie…

Życie nie stanie się łatwiejsze. To Ty staniesz się silniejszy.