Żyjesz tylko połową…

Żyjesz tylko połową siebie, a druga leży gdzieś bezczynnie.