Albo sam wymyślisz…

Albo sam wymyślisz swoje życie, albo będziesz pracował nad realizacją marzeń innych.