Entuzjazm zakochanej kobiety

Entuzjazm zakochanej kobiety przewyższa nawet zapał poety.