Ma się dwa życia…

Ma się dwa życia, a drugie zaczyna się, gdy uświadomisz sobie, że żyje się tylko raz.