Chodziliśmy nie szukając…

Chodziliśmy nie szukając się, ale wiedząc, że chodzimy po to, żeby się znaleźć.