Każdy lubi być…

Każdy lubi być w centrum czyjegoś wszechświata.