Coś słabego zawsze…

Coś słabego zawsze da się poprawić, ale nie można poprawiać czegoś, czego nie ma.