Jeśli chce się…

Jeśli chce się być szczęśliwym, nie wolno gmerać w pamięci.