Człowiek jest najgłębiej…

Człowiek jest najgłębiej uzależniony od swojego odbicia w duszy drugiego człowieka.