Widzimy ten sam…

Widzimy ten sam świat, a jednak postrzegamy go zupełnie inaczej.