Człowiek uczy się…

Człowiek uczy się przez całe życie, z wyjątkiem lat szkolnych.