Ważne jest dla mnie…

Ważne jest dla mnie, by raz na jakiś czas powiedzieć coś istotnego do drugiego człowieka.