Entuzjazm zakochanej kobiety…

Entuzjazm zakochanej kobiety przewyższa nawet zapał poety.