Tak żyć, żeby…

Tak żyć, żeby nie mieć czasu na myślenie.