Piękno jest pozbawione…

Piękno jest pozbawione sensu, dopóki człowiek się nim nie dzieli.