Idź bo tylko…

Idź bo tylko tak będziesz przyjęty.