Życie jest tak…

Życie jest tak dobre, jak dobrym pozwalasz mu być.