Łatwiej jest jednak…

Łatwiej jest jednak prosić o wybaczenie niż o pozwolenie.