Ludzie odchodzą, ale…

Ludzie odchodzą, ale to jak odeszli zostaje na zawsze.