Człowiek jest bowiem…

Człowiek jest bowiem niewolnikiem własnych przyzwyczajeń.