Nic tak człowieka…

Nic tak człowieka nie prześladuje jak słowa, których nie wypowiedział.