O tym co…

O tym co się widzi, decyduje wnętrze tego, który patrzy.