Podziwiać należy wielkie…

Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.