Pomocną rękę należy…

Pomocną rękę należy podać tym, którzy mądrze walczą.