Pośród doskonałego porządku…

Pośród doskonałego porządku dzisiejszego poranka czuję się nieprzyzwoicie samotna z tym pytaniem? Po co żyłam.