Spróbuj choć jeden…

Spróbuj choć jeden raz wyolbrzymić szczęście zamiast problemu.