Potrawy muszą…

Potrawy muszą mieć swój prawidłowy przekaz, uderzać we właściwe struny.