Wolność – już w…

Wolność – już w samym słowie kryje się jej zaprzeczenie. Podobnie jak w najpiękniejszym złudzeniu tli się rozpacz.