Słowa lecą dalej…

Słowa lecą dalej niż chęci, a chęci niż możliwość.